Ways of Tackling Climate Change

Äänestä europarlamenttivaaleissa!

Vote in European Elections!

21.04.2019

Majority of legislation binding also national environmental policy is ruled in EU bureaus. Of course climate politics is international in it’s very nature and significant action can take place only through multinational contracts and alignments. In this world-political momentum the climate politics of EU has a role of key player, where the union should lead with values. But this is struggled for – also in European Parliament the climate sceptic and denialist players fight for power with other parties. Voting climate conscious party and candidate is vote for future and hope!

Suuri osa kansallisestikin merkittävää ympäristölainsäädäntöä päätetään EU-virastoissa. Ilmastopolitiikka on tietenkin jo perusluonteeltaan kansalliset rajat ylittävää ja oikeasti merkittävät toimet voidaan pistää käytäntöön kansainvälisten sopimusten ja linjausten kautta. Tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa EU:lla on ilmastopolitiikassa ratkaisuntekijän ja arvojohtajan rooli. Mutta tästä käydään kamppailua – myös EU-parlamentissa ilmastoskeptiset ja denialistiset puolueet taistelevat vallasta muiden puolueiden kanssa. Ilmastotietoisen puolueen ja ehdokkaan äänestäminen europarlamenttivaaleissa on ääni toivolle ja tulevaisuudelle!