Ways of Tackling Climate Change

Vote Climate-consciously!

Äänestä ilmastotietoisesti!

07.04.2019

Finnish parliamentary election is taking place and new government is being chosen for the next four years. These years hold extra significance for climate politics, since during these years we should start creating a very steep curve towards reducing climate emission – with a way which didn’t gain enough political volition before. Because of preceding lack of political ambition in climate concerns, we’re in a great haste. The pursuit of limiting global warming to 1,5 celsius is already a tough task.

You can make change by voting a candidate who has – which is most important – beside climate-friendly talks, factually made climate-conscious action. The interest groups of parties also define politicians’ decision making and it’s wise to be aware of these. When politician has controversy between talks and action, the answer lies usually in the interests of the lobbyists.

Eduskuntavaalit ovat käsillä ja Suomessa valitaan hallitus seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Nämä neljä vuotta ovat ilmastopolitiikan kannalta ratkaisevan tärkeitä, koska tänä aika pitäisi käynnistää hyvin voimakas päästöjen vähentäminen – tavalla, johon aiemmin ei yksinkertaisesti ole ollut riittävän suurta poliittista tahtotilaa. Aiemman poliittisen kunnianhimottomuuden johdosta ilmastotekoihin on valtava kiire – tavoite rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen on jo nyt vaikea tehtävä.

Vaaleissa voit vaikuttaa äänestämällä ehdokasta, joka – mikä tärkeintä – puheiden lisäksi on aiemmissa teoissaan osoittanut tekevänsä ilmastotietoista politiikkaa. Myös puolueiden eturyhmät määrittävät kansanedustajien ja ministerien päätöksentekoa ja näistä on hyvä olla tietoinen. Kun poliitikko puhuu yhtä, mutta tekee toista, vastaus löytyy usein eturyhmien intresseistä.