Ways of Tackling Climate Change

Use ICT to combat climate change

Käytä tieto- ja viestintätekniikkaa (ICT) ilmastonmuutoksen torjunnassa

17.03.2019

ICT applications can help in reducing greenhouse gases with significant measure. Online meetings and conferences reduce the need to travel for work, electronic tickets and travel cards use of paper and mobile applications irrelevant use of resources by making transportation more efficient, to pick some.

ICT-sovellukset voivat auttaa ilmastopäästöjen vähentämisessä varsin merkittävästi. Esimerkiksi videopalaverit ja -kokoukset vähentävät tarvetta matkustamiseen, sähköiset liput ja matkakortit paperin käyttöä ja mobiilisovellukset turhaa resurssien tuhlaamista esimerkiksi tehostamalla liikennettä. ICT mahdollistaa myös energiatehokkuuden ja ilmastopäästöjen tarkan monitoroinnin.