Ways of Tackling Climate Change

Use Geothermal Power to Heat Premises!

Hyödynnä geotermistä energiaa kiinteistöjen lämmityksessä!

30.07.2019

Geothermal power is not to be mixed with ground source heat, where the thermal energy absorbed from the sun is being induced via ground, rock foundation or water system (though, also in this mean a small amount of the energy harnessed is geothermal by nature). Geothermal energy derives from radioactive processes of the Earth’s core emitting heat to the crust. Thermal energy is utilized through circulating water to extremely deep drill hole. The water absorbs geothermal energy via heating.

The advantages of the production method are for example very low emission rate and high scalability. Allthough building stations to non-volcanic sites is relatively expensive, because the holes have to be drilled very deep. Even as it best geothermal power would only cover a smallish quantity of global demand for energy. With economic incentives it could cover about 10% of the global whole by 2100 (Wikipedia): https://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_power

Geotermistä energiaa ei tule sekoittaa maalämpöön, jossa auringosta maahan sitoutunut lämpöenergia johdetaan maaperästä, kallioperästä tai vesistöstä (vaikkakin pieni osa hyödynnettävästä energiasta on tässäkin luonteeltaan geotermistä). Geoterminen lämpö on peräisin maapallon ytimen radioaktiivisten prosessien tuottamasta ja maankuoreen säteilemästä energiasta. Lämpöenergia otetaan käyttöön kierrättämällä usein erittäin syvään porausreikään vettä, joka kuumentuessaan sitouttaa energiaa itseensä.

Tuotantomuodon etuja ovat mm. hyvin pienet päästöt ja skaalattavuus. Toisaalta laitosten avaaminen ei-tuliperäisille alueille on suhteellisen kallista, koska porausreikien tulee olla hyvin syviä. Parhaimmillaankin geoterminen energia tulisi kattamaan vain pienehkön osan globaalista energiantarpeesta – taloudellisilla insentiiveillä se voisi olla n. 10% vuoteen 2100 mennessä (Wikipedia): https://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_power