Ways of Tackling Climate Change

Use BECCS to Capture Carbon Dioxide!

Käytä BECCS-teknologiaa hiilen sitomiseksi!

27.11.2018

BECSS technology, shortly, is capturing carbon from air by growing biomass, burning it into energy and storing the carbon dioxide produced in the burning process for example in soil. An advantage of BECCS is that through it’s energy producing quality it becomes more economical than other carbon capturing technologies. A challenge of the technology are that it requires large areas of land to grow biomass and perfectly designed producing process from planting the biomass to storing the carbon.

An article from CNN list the promises and the risks of the technology:

BECCS-teknologia on lyhyesti hiilen sitomista ilmasta kasvattamalla biomassaa, sen polttamista energiaksi ja palamisessa syntyvän hiilidioksidin varastoimista esimerkiksi maaperään. BECCS:n etu on, että sen energiantuotto-ominaisuuden johdosta se on monia muita hiiltä sitovia teknologioita kustannustehokkaampi. Teknologian haasteena on, että toimiakseen oikein se tarvitsee suuria maa-alueita biomassan kasvattamiseen sekä prikulleen oikein mietityn tuotantoketjun alkaen biomassan kylvämisestä hiilidioksidin varastoimiseen.

CNN:n artikkelissa on eritelty teknologian mahdollisuuksia sekä riskejä: