Ways of Tackling Climate Change

Unplug Unused Electronic Devices!

Ota käyttämättömät sähkölaitteet irti seinästä

06.11.2018

Many electronic devices use electricity without being plugged. Modern electronics often have constant current on, and when there are many of those in household the idling effect multiplies. For example many chargers left plugged consume unnecessary electricity.

Monet sähkölaitteet käyttävät energiaa, vaikkeivät olisi varsinaisesti päällä. Modernissa elektroniikassa on usein jatkuvasti virrat päällä, ja kun laitteita on kotitaloudessa monia, kertautuu laitteiden tyhjäkäyntivaikutus. Esimerkiksi seinään jätetyt laturit syövät virtaa aivan turhaan.