Ways of Tackling Climate Change

Turn Down The Thermostat!

Pienennä termostaattia!

26.10.2018

You can reduce your energy consumption of living by 5% per lowered celcius degree (A Finnish study: https://media.sitra.fi/2017/10/23144245/Consumption_choices_to_decrease_personal_carbon_footprints_of_Finns.pdf). You can consider if the 23 degree room temperature should be the normal on winter or could you tune down the thermostat to take off few degrees. Wool is the new black!

Kodin energiankulutusta voi pienentää 5% per laskettu celsiusaste. Voi siis miettiä, täytyykö kotona olla talvellakin esimerkiksi 23 asteista vai voisiko termostaattia säätämällä laskea lämpötilaa muutaman pykälän. Villasukkamuoti on uusi musta!

Sitran julkaisu kuluttajan keinoista hiilijalanjälkensä pienentämiseen: