Ways of Tackling Climate Change

Support Women’s Rights!

Tue naisten oikeuksia!

18.12.2019

Climate change has many interconnections to women’s and girls’ rights. One of the most visible is the population growth of developing countries, where children tend to be the only social security of parents. Uncontrollable growth of population and 1,5 degree climate goal don’t function together.

Women’s rights can in concrete be supported by investing for education of girls, granting business funding and removing discriminating structures – social indepence enables more open family planning among the increase in wellbeing. Education gives greater percentage of population the technical knowledge to produce energy in more low-carbon and reasonable manner – in contrast to burning wood and kerosene – and more effective action in fast changing environment.

Among restricting the escalation of climate crisis the women of developing areas also are the key players on climate adaptation. They do significant reproduction work in communities which strengthen their resilience. The wellbeing of women and strong communities go hand in hand.

UN on women’s rights:

llmastonmuutos on monin tavoin kytköksissä naisten ja tyttöjen oikeuksiin. Yksi selvimmistä linkeistä on kehittyvien maiden väestönkasvu, jossa lapset ovat usein vanhemman ainoa sosiaaliturva. Hallitsematon väestönkasvu ja 1,5 asteen ilmastotavoite eivät sovi samaan yhtälöön.

Naisten asemaa voi konkreettisesti tukea mm. panostamalla tyttöjen koulutukseen, tarjoamalla yritysrahoitusta ja poistamalla sortavia rakenteita – yhteiskunnallinen riippumattomuus mahdollistaa vapaampaa perhesuunnittelua lukuisten hyvinvointivaikutusten ohella. Koulutus antaa suuremmalle osalle väestöä teknisiä taitoja järkevämpään ja vähähiilisempään energiantuotantoon – vaihtoehtona esimerkiksi puun ja kerosiinin poltolle – sekä tehokkaampia toimintakeinoja nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

Ilmastokriisin eskaloitumisen ohella kehittyvien alueiden naiset ovat avainasemassa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. He tekevät usein merkittävää yhteisöä uusintavaa työtä, joka lujittaa niiden resilienssiä. Naisten hyvinvointi ja kestävät yhteisöt kulkevat käsi kädessä.

YK ja naisten oikeudet: