Ways of Tackling Climate Change

Strengthen Biodiversity with Easy Action!

Vahvista biodiversiteettiä pienillä teoilla!

27.11.2019

Biodiversity loss is an ecological crisis parallel and interconnected to climate change. Rich biodiversity helps natural environments to cope with stress caused by swiftly warming climate. Regarding forest biotopes it means e.g. tree resistance to parasites which preserve both carbon sinks and carbon storages – growing tree stores carbon, decaying releases it.

Upholding the insect population, especially pollinators, makes a biodiversity act. Means include crafting an insect hotel (​https://en.wikipedia.org/wiki/Insect_hotel​) and improving the living conditions of butterflies with natural pesticides and fertilizers and growing nettles, flowers, herbs and vegetables.

Biodiversiteettikato eli luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on ilmastonmuutokselle rinnakkainen, mutta myös siihen kytkeytyvä ekologinen kriisi. Runsas biodiversiteetti auttaa luonnonympäristöjä selviytymään “stressistä”, mitä nopeasti lämpenevä ilmasto aiheuttaa. Metsäluonnon kohdalla tämä tarkoittaa esimerkiksi puiden vastustuskykyä loisille ja hiilinielujen sekä -varastojen ylläpitoa – kasvava puu sitoo hiiltä, kuoleva vapauttaa.

Maaseutumaisessa ympäristössä hyönteispopulaation, etenkin pölyttäjien tukeminen, on biodiversiteettiteko. Tähän on keinoina muun muassa hyönteishotellin rakentaminen (​https://fi.wikipedia.org/wiki/Hyönteishotelli​) ja perhosten elinolosuhteiden parantaminen käyttämällä luonnollisia lannoitteita ja torjunta-aineita sekä kasvattamalla nokkosia, kukkia, yrttejä ja vihanneksia.

WWF:n artikkeli perinneympäristöistä, jossa sivutaan kahta edellistä: