Ways of Tackling Climate Change

Start Urban Gardening!

Kaupunkiviljele!

03.11.2018

Urban gardening reduces cities dependency of countryside as food supply and the pressure to upscale the farms and to clear forests to make space for crops. At this point especially the intensive production of food is a big ecological and climate threat. Soil is a natural carbon stock and intensive farming releases carbon from it.

If people would grow more of their food by themselves and would be ready to pay more for sustainable food, the demand for intensively produced nutriment would decrease. Intensive farming also weakens the biodiversity from which one symptom has been the loss of birds and insects in Europe.

Kaupunkiviljely vähentää kaupunkien ruokariippuvaisuutta maaseudusta sekä painetta kasvattaa maaseudun tilakokoja ja raivata metsää viljelysmaaksi. Tällä hetkellä maataloudesta nimenomaan tehotuotanto on suuri ympäristö- ja ilmastouhka. Maaperä on luontainen hiilivarasto ja tehomaatalous prosessina vapauttaa hiiltä maaperästä: https://yle.fi/uutiset/3-10201516.

Jos ihmiset kasvattaisivat itse ruokaansa ja olisivat valmiita maksamaan enemmän kestävästi tuotetusta ravinnosta, tehotuotetun ravinnon kysyntä vähenisi. Tehomaatalous myös köyhdyttää luonnon biodiversiteettiä, mistä esimerkkinä on ollut euroopanlaajuinen lintujen ja hyönteisten kato: https://yle.fi/uutiset/3-10126428