Ways of Tackling Climate Change

Speak About Climate Change!

Puhu ilmastonmuutoksesta!

10.11.2018

Fundamental societal change won’t happen without the consciousness of this life changing phenomenon passing through whole society. Not only the consumer choices tackle climate change, and not the market nor the politicians. We need the whole package.

In this article World Economic Forum lists five efficient ways of speaking out about climate change. There are also few handy infographics to illustrate the dramatics of the phenomenon: https://www.weforum.org/agenda/2018/06/how-to-talk-about-climate-change-5-tips-from-the-front-lines/

Perustavanlaatuinen yhteiskunnallinen muutos ei tule tapahtumaan ilman koko yhteiskunnan läpäisevää tietoisuutta tästä elämänedellytyksemme muuttavasta ilmiöstä. Pelkästään kuluttajavalinnat eivät ratkaise ilmastonmuutosta, eivätkä markkinat, eivätkä poliitikot. Tarvitsemme koko paketin.

Oheisessa artikkelissa Word Economic Forum listaa viisi tehokasta tapaa ottaa ilmastonmuutos puheeksi. Kätevästi mukana on muutama infografiikka, joissa näkyy muutoksen dramatiikka: https://www.weforum.org/agenda/2018/06/how-to-talk-about-climate-change-5-tips-from-the-front-lines/