Ways of Tackling Climate Change

Save Water!

Säästä vettä!

05.11.2018

Processing and supplying water also uses energy. Therefore an economical water usage reduces one’s energy consumption and carbon footprint.

For example the water usage of taking a shower can be lowered with smaller flow of water.

Veden käsittely ja jakelu kuluttaa energiaa. Näin ollen veden säästeliäällä käytöllä voi myös vähentää omaa energiankulutustaan ja hiilijalanjälkeään. 

Esimerkiksi suihkussa käynnin vedenkulutusta voi tiputtaa laskemalla vettä pienemmällä virtaamalla!

https://www.kuluttajaliitto.fi/tietopankki/vastuullinenkuluttaminen/sahko-vesi-lampo-ja-vastuullinen-kuluttaminen/vedenkulutus/