Ways of Tackling Climate Change

Restore Peatlands to Carbon Sinks!

Ennallista suot hiilinieluiksi!

15.07.2019

Swamp’s carbon sink qualities are based on peat-forming and they are remarkable carbon storages when in natural state. Peat is the biggest dryland carbon sink and restoration of peatlands has an enormous global carbon-capturing potential. Finland has a significance bigger than it’s size on restoration of swamps due to intensive ditching of 20th century.

Suon hiilinieluominaisuudet perustuvat turpeen muodostumiseen ja luonnontilaiset suot ovatkin merkittäviä hiilipankkeja. Turve on suurin maalla sijaitseva hiilinielu ja soiden ennallistamisella on valtava maailmanlaajuinen hiilensidonta-potentiaali. Suomella on 1900-luvun ojitusten johdosta kokoaan suurempi merkitys suomaiden ennallistamisessa.

Yle (in Finnish):

Suomen Luonnonsuojeluliitto (in Finnish):