Ways of Tackling Climate Change

Laske teollisuuden metaanipäästöjä!

Reduce Industrial Methane Emissions!

21.05.2019

One of the fastest ways of cutting emission load on climate change is to cut industrial methane emission. New and more effective ways for measuring methane emission in US have revealed that methane emissions of oil and gas industry are 60% bigger than previously calculated.

IEA (International Energy Agency) estimates that the global methane emission of oil and gas industry is 75 million metric tonns, which can be cut down 75% with contemporary technologies. And majority of which can be achieved without extra expenses. Digital monitoring tools play a key role in cost-effective reducing of methane emission. Plus there is a MethaneSAT system under development which ables mapping methane emission from space.

Yksi nopeimpia tapoja vähentää päästöjen vaikutusta ilmaston lämpenemiseen on teollisten metaanipäästöjen monitorointi ja leikkaaminen. Yhdysvalloissa uudet ja aiempaa tehokkaammat keinot metaanipäästöjen mittaamiseen ovat osoittaneet, että paikallisen öljy- ja kaasuteollisuuden päästöt ovat 60% luultua suuremmat.

IEA (International Energy Agency) arvioi, että globaalit öljy- ja kaasuteollisuuden vuosittaiset metaanipäästöt ovat 75 miljoonaa tonnia, josta 75% voidaan vähentää jo käytössä olevilla teknologioilla. Ja tästäkin valtaosa voidaan toteuttaa kuluneutraalisti. Digitaaliset monitorointityökalut ovat avainasemassa kustannustehokkaassa päästöjen laskemisessa. Näiden lisäksi kehitystyön alla on MethaneSAT-järjestelmä, joka mahdollistaa metaanivuotojen kartoittamisen avaruudesta käsin.