Ways of Tackling Climate Change

Recycle Garbage!

Kierrätä jätteet!

19.11.2018

Recycling waste is in many cases less energy intensive than producing new material. Here’s an article from The Guardian on Britains recycling processes: https://www.theguardian.com/environment/2009/jan/29/recycling-waste

Jätteiden kierrätys on monissa tapauksissa vähemmän energiaintensiivistä kuin uuden materiaalin tuottaminen. Ilmasto-oppaan artikkelissa on tietoutta asiasta sekä tilasto tavallisimpien jätelajien kierrätyksen ilmastovaikutuksista suhteessa vastaavan materiaalin valmistukseen neitseellisestä raaka-aineesta: https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta/-/artikkeli/8bde6ca5-7802-4c36-a4da-34086e9c5287/kierratys-ja-uusiokaytto.html