Ways of Tackling Climate Change

Quit Using HFC!

Lopeta HFC-yhdisteiden käyttö!

24.03.2019

HFCs, in other words hydrofluorocarbons, are by some estimations over thousand times stronger accelerator for climate change than carbon dioxide. They are used among others for cooling in grocery industry and air conditioning.

HFC-yhdisteet eli fluorihiilivedyt ovat joidenkin arvioiden mukaan yli tuhat kertaa hiilidioksidia voimakkaampi ilmastonmuutoksen kiihdyttäjä. Yhdisteitä käytetään mm. elintarviketeollisuuden kylmälaitteissa sekä ilmastoinnissa.