Ways of Tackling Climate Change

Quit or Reduce Eating Meat!

Lopeta lihansyönti tai vähennä sitä!

25.10.2018

Meat production is a huge source of greenhouse gases. Reducing or quitting eating meat lowers ones carbon emission significantly. For example producing one kilo of beef emits 75 times the amount of pollutants of vegetables measured in carbon equivalents. There has been thoughts put out in the media that the fastest way for a meat eater to reduce hers/his carbon footprint is to shift to chicken meat. You can raise the bar as soon as your vegetable cooking skills improve! More vegan the better.

Another big global problem in meat industry is the huge amount of land needed to farm plodder. There’s a great pressure to grow the amount of carbon sinks for example expanding the forest area, and this would be easily made by taking space from plodder farming. This would also increase the biodiversity and its positive impact for example for human health.

Lihantuotanto on suuri kasvihuonekaasujen lähde. Lihan vähentäminen tai poistaminen lautaselta laskee yksittäisen ihmisen hiilijalanjälkeä roimasti. Esimerkiksi naudanlihan kilokohtaiset päästöt vihanneksiin verrattuna ovat hiilidioksidi-ekvivalentteina 75 kertaiset. Mediassa on ollut esillä ajatus, että ilmaston kannalta lihansyöjälle nopein tapa laskea päästöjään on siirtyä kananlihaan. Rimaa voi tästä korottaa heti, kun kasviskokkitaidot kohenevat! Mitä vegaanimpi sitä parempi.

Suuri globaali ongelma lihantuotannossa on myös rehunviljelyn vaatima valtava määrä viljelysmaata. Olisi iso paine kasvattaa hiilinieluja eli esimerkiksi metsäpinta-alaa ja tämä onnistuisi mainiosti vähentämällä turhaa rehunviljelyä lihakarjalle. Myös biodiversiteetti ja sen myönteiset johdannaisvaikutukset mm. ihmisen terveydelle kasvaisivat suuremman metsäpinta-alan myötä.

Ilmasto-opas:

WWF: