Ways of Tackling Climate Change

Put your Money on Experiences instead of Stuff!

Pistä rahasi elämyksiin tavaran sijaan!

03.02.2019

At their best experiences are way more less polluting items of consumption than stuff. For example a domestic trip to national park nearby is memorable for sure, but needs little resources to realise. Or cultural act, where the increase of value is brought up by the indulgement of an artist. The spectacular early steps success of Amos Rex Museum in Helsinki also tells a tale of consumer shift towards experience economy.

An article from The Guardian ponders the trend towards experiences over stuff:

For sure the text is written from a Western point of view. But it’s better than zero – we’re not building our status on stuff on same measure (in West), but on experiencing. With a quick thought experiences also teach us better humanity way better than expensive electronics or items of antique.

Elämykset ovat parhaimmillaan todella paljon vähäpäästöisempiä kulutuskohteita kuin tavaran hankinta. Esimerkiksi kotimaanmatka läheiseen kansallispuistoon jää taatusi mieleen, muttei vaadi valtavasti resursseja toteutuakseen. Tai laadukas kulttuurielämys, jossa lisäarvo tulee nimenomaan taiteilijan heittäytymisestä. Ehkäpä Amos Rexin valtava menestys jo alkumetreillään kertoo myös kuluttajien liikkeestä kohti nk. kokemustaloutta.

The Guardianin artikkelissa pohditaan jo tapahtuvaa talouden muutosta:

Aivan ilmeisesti teksti on näkökulmassaan länsikeskeinen. Mutta tyhjää parempi – emme enää (lännessä) rakenna statustamme samalla tavalla tavaralle, vaan kokemiselle. Nopeasti ajatellen kokemukset myös kasvattavat meitä kohti parempaa ihmisyyttä aivan eri tavalla kuin kallis elektroniikka tai antiikkiesineet.