Ways of Tackling Climate Change

Plant Trees!

Istuta puita!

26.11.2018

Especially tropical forests are being referred as the lungs of the earth, which capture great amounts of carbon from the atmosphere. And there have been huge reforestation projects in the global south during recent years.

There is a craving need for planting trees since deforestation is still a huge problem of global scale. Among agriculture and forestry forests are being destroyed by great wild fires, caused by changing climate.

Etenkin trooppisiin metsiin viitataan maailman keuhkoina, jotka sitovat suuria määriä hiiltä ilmakehästä. Globaalissa etelässä onkin viime vuosien aikana nähty valtavia uudelleenmetsityshankkeita. 

Puiden istuttamiselle on huutava tarve, koska metsäkato on edelleen valtava ongelma. Ilmaston lämmetessä metsiä häviää maa- ja metsätalouden lisäksi suurissa metsäpaloissa.