Ways of Tackling Climate Change

Maintain and Develop your Nature Connection!

Ylläpidä ja kehitä luontosuhdettasi!

11.12.2019

The fossil capitalism’s devastating effect towards nature can’t be reduced as a solely materialistic question. It’s by greatest extend also a philosophical bias of worldview, which started its conquer with the first ancient wedge digging ground and two steps forward by religions raising man above the rest of nature. If nature is seen as our property, an abundant resource to hoard like the first settler, we’re packing ecological debt on our backs which will have it’s payback.

The healthy relation with nature is – luckily intrinsic, and it’s all about the maintenance of it. I’d say that wholesome nature connection also sustains balanced and respective relationships with people, balance with world altogether and not as least a loving and caring relationship with your near-nature, the human body.

Maintaining the nature connection is of course being exposed to it and the “sense” and deep-comprehension towards it. Some philosophical framework can be found with terms like ecofeminism, deep ecology, animal rights philosophy and ecopsychology.

On ecofeminism (Wikipedia): ​

Ecofeminism Deep ecology (Wikipedia): ​

Ecopsycology (Wikipedia): ​

Fossiilikapitalismin tuhoavaa suhdetta luontoon ei voi typistää pelkästään materialistiseksi kysymykseksi. Kyseessä on mitä suurimmissa määrin myös filosofinen ja elämänkatsomuksellinen vinouma, joka aloitti maailmanvalloituksensa ensimmäisen muinausauran iskeydyttyä maahan ja pari askelta eteenpäin uskonnoista, jotka nostavat ihmisen muun luonnon yläpuolelle. Jos luonto nähdään ikäänkuin meidän omaisuutenamme, loputtomana resurssina, jota uudisraivaajan asenteella voi haalia ja kahmia omaan käyttöönsä, kuka nyt ensin ehtii, kasvatamme ekologista velkaa, jonka luonto kyllä perii takaisin.

Terveellä tavalla nöyrä luontosuhde onkin onneksi sisäsyntyistä ja tässä puhutaan tämän herkkyyden ylläpidosta. Menisin väittämään, että terve luontosuhde ruokkii myös tasapainoisia ja kunnioittavia ihmissuhteita, tasapainoa maailman kanssa ylipäätään, ja ei mitenkään vähäisimpänä – rakastavaa ja hoitavaa suhdetta omaan lähiluontoonsa eli ihmiskehoon.

Luontosuhteen ylläpitoa on tietenkin luonnolle altistuminen, ja tätä kautta sen “taju” sekä syväymmärrys. Filosofista viitekehystä löytyy esim. käsitteiden ekofeminismi, syväekologia, eläinoikeusfilosofia ja ekopsykologia ympärillä.

Ekofeminismistä (Wikipedia):

Ekofeminismi Syväekologiasta (Wikipedia):

Eläinoikeusfilosofiasta (Animalia):

Ekopsykologiasta (Wikipedia):

Yle lasten luontosuhteesta ja toivosta: