Ways of Tackling Climate Change

Live Close to Work!

Asu lähellä työpaikkaasi!

14.04.2019

Less usage of motor vehicles in your daily life the better. Creating mechanical motive energy always creates climate emission – although several alternatives can be used to cut it down. Commuting often create a great amount of yearly transport kilometers, which are easily reduced by living close to work or byt telecommuting.

For the carbon emissions created through transport, many jobs requiring international networking are the worst. Could the conferences linked in these jobs be done without travelling through telemeetings?

Mitä vähemmän arjessaan tarvitsee liikkua erilaisilla moottoriajoneuvoilla sitä parempi. Mekaanisen liike-energian tuotto aiheuttaa aina myös ilmastopäästöjä – vaikkakin niitä voidaan mm. erilaisilla polttoaineratkaisuilla vähentää. Työmatkoista syntyy usein suuri määrä vuosittaisia matkustuskilometrejä, joista on helpoin leikata joko valitsemalla asuinpaikka läheltä työtä tai mahdollisuuksien mukaan tekemällä töitä etänä. 

Matkustuksen aiheuttamien päästöjen näkökulmasta monet kansainvälistä verkostoitumista vaativat työt, joissa lentokilometrejä tulee loputtomasti, ovat pahimpia. Voiko näihin liittyviä kokouksia hoitamaan enemmän etänä kehittämällä etäkokoustekniikoita?