Ways of Tackling Climate Change

Let’s Stop Deforestation!

Pysäytetään metsäkato!

02.11.2018

Forests are big carbon sinks as carbon dioxide of the atmosphere bonds in them through photosynthesis. Therefore forests also play role as carbon stocks. Clearing them removes the carbon sink and as it’s worst also emits the stored carbon into atmosphere through wood processing.

There are four key factors creating deforestation of the tropical forests: producing beef, soy, palm oil and wood.

Metsät toimivat suurina hiilinieluina, kun ilmassa oleva hiilidioksidi sitoutuu niihin yhteyttämisen kautta. Metsät toimivat näin ollen myös hiilivarastoina. Niiden raivaaminen poistaa sekä hiilinielun, että pahimmillaan vapauttaa varastoitunutta hiiltä ilmakehään puutavaran käsittelyn myötä.

Trooppisten metsien tuhoon on neljä päätekijää: naudanlihan, soijan, palmuöljyn ja puutavaran tuottaminen.