Ways of Tackling Climate Change

Let’s Do Just Transition!

Panostetaan oikeudenmukaiseen siirtymään!

04.12.2019

Transition to post-fossil society takes both guts and temper from politicians.Too fast and frantic action without understanding of societal inequalities and vulnerability factors, tend to create a backlash, and which in northern countries seems to gather support for far-right.

Just Transition digs in this thematic. When closing down fossil industry facilities, including coal and peat, which have been on headlines, the employees must have arranged an exit without the fear of leaving with nothing. Several transition programs have been brought up both nationally and internationally. From a Finnish point of view with the benefits of nordic social system, it can be hard to grasp the uncertainty the economic shift produces in countries with insurance based social security or in other ways linked directly to employment.

Jälkifossiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen vaatii poliitikoilta sekä rohkeutta että malttia. Liian nopeat ja rajut toimenpiteet, joissa ei ole näkemystä yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta ja erilaisten ryhmien haavoittuvuustekijöistä, synnyttävät helposti vastareaktion, jotka pohjoisissa maissa näyttävät valitettavan usein satavan äärioikeiston laariin.

Oikeudenmukaisen siirtymän (Just Transition) käsite avaa tätä tematiikkaa. Kun fossiilisten polttoaineiden, kuten otsikoissa olleiden kivihiilen tai turpeen, tuotantolaitoksia suljetaan täytyy työntekijöille järjestää mahdollisuus siirtyä eteenpäin ilman pelkoa tyhjän päälle jäämisestä. Näitä varten on jo nyt lanseerattu erilaisia muutosohjelmia ( esim. Hanna Sarkkisen blogi Kalevassa: https://blogit.kaleva.fi/hanna-sarkkinen/oikeudenmukaisuutta-ilmastopolitiikkaan). Suomalaisesta näkökulmasta ja pohjoismaisesta sosiaaliturvasta nauttivana voi olla äkkiseltään vaikea käsittää, kuinka suurta epävarmuutta talouden siirtymä aiheuttaa maissa, joissa sosiaaliturva on vakuutusperustainen tai muuten sidoksissa työssäkäyntiin.