Ways of Tackling Climate Change

Invest in Climate Education!

Panosta ilmastokasvatukseen!

12.08.2019

The climate education aims to grow awareness in climate issues focusing e.g. in scientific base of the phenomenon, restraining and adaptation to climate change and it’s social dimensions as well. The future influencers will live in a world very different to the present reality. Therefore climate education also includes knowledge of different future scenarios.

There are many climate education materials to be found online!

Teacher’s Climate Guide:

WWF resources for climate change education:

Koulujen ilmastokasvatus tähtää tietouden lisäämiseen mm. ilmastonmuutoksen tieteellisestä pohjasta, sen hillintä- ja sopeutumiskeinoista ja sen yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta. Tulevaisuuden aikuiset vaikuttajat tulevat elämään hyvin erilaisessa maailmassa, kuin tähän asti on totuttu, joten ilmastokasvatukseen sisältyy myös erilaisten tulevaisuusskenaarioiden kartoittamista.

Opettajille on koottu suomenkielisiäkin materiaalipaketteja auttamaan ilmastokasvatuksessa – ja samalla tietenkin sivuten muitakin ympäristökasvatuksen teemoja!

Open ilmasto-opas:

WWF:n ympäristökasvatuksen materiaalipankki: