Ways of Tackling Climate Change

Invest Climate-consciously!

Sijoita ilmastotietoisesti!

01.12.2018

Banks can be tendered on climate-consciousness: you can reward them for progressive efforts or value-based action and in controversy pull out investments due to unsustainable corporate policy.

With fast web-search I found few Finnish funds specialized in climate sustainability. These can be easily found with search “ilmasto + rahasto“.

An interesting platform for sustainable investing is Swell which can be used to directly invest on companies in line with UN’s goals for sustainable development.

Pankkeja voi kilpailuttaa ilmastotietoisuuden perusteella: niitä voi palkita edistyksellisestä kehityksestä tai arvopohjaisuudesta jai päinvastoin vetää sijoituksensa muualle epäkestävän toiminnan perusteella. 

Nopealla verkkohaulla löytyi muutama suomalainen erityisesti ilmastokestävään sijoittamiseen erikoistunut rahasto. Jos aihe kiinnostaa, nämä on helppo löytää esimerkiksi haulla “ilmasto + rahasto“.

Yksi kiinnostava kestävän sijoittamisen verkkoalusta on Swell, jonka kautta voi sijoittaa suoraan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa linjassa oleviin yhtiöihin.