Ways of Tackling Climate Change

Introduce Roadmaps for Carbon Neutrality!

Ota käyttöön tiekartat kohti hiilineutraaliutta!

29.10.2019

Roadmaps for carbon neutrality are broadly societal or industry specific guidelines, which display practical solutions for cutting down emissions. They steer decision making and communicate public the direct goals of an operative’s climate roadmap. And communal or state goals can be asked more of or questioned by virtually anyone! Industry specific roadmaps are being formulated by the biggest fields of export in Finland including energy logistics, forestry, metal, electricity and electronics and chemical industry: https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006246803.html

A global roadmap of cooperative climate operatives:
https://exponentialroadmap.org/

Hiilineutraaliuden tiekartat ovat laajasti yhteiskunnallisia tai toimialakohtaisia prosessiohjeita, jotka tarjoavat käytännön ratkaisuja päästöjen vähentämiseen. Ne suuntaavat päätöksentekoa ja viestivät toimijan sidosryhmille sen suorista tavoitteista ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Ja esimerkiksi kunta- tai valtiotasolla kuka tahansa pääsee lukemaan esitellyistä ratkaisuista ja tarvittaessa tiedustelemaan toimenpiteistä lisää! Toimialakohtaisia tiekarttoja ovat laatimassa tällä hetkellä ainakin Suomen suurimmat vientialat – energiahuolto, metsäteollisuus, metalli-, sähkö- ja elektroniikkateollisuus sekä kemianteollisuus: https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006246803.html

Ohessa muutamia tiekarttaesimerkkejä.

Globaali tiekartta, jonka laatimisessa on ollut mukana kansainvälinen joukko ilmastotoimijoita mm. Sitra:
https://exponentialroadmap.org/

Suomen Valtioneuvoston tiekartta kohti hiilineutraaliutta:
https://valtioneuvosto.fi/rinteen-hallitus/hallitusohjelma/hiilineutraali-ja-luonnon-monimuotoisuuden-turvaava-suomi

Esimerkki kaupunkikohtaisesta tiekartasta – Lappeenranta:
https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Ymparisto/Greenreality-Lappeenranta/Hiilineutraali-Lappeenranta