Ways of Tackling Climate Change

Influence Communal Politics!

Vaikuta kuntapäättäjiin!

07.11.2018

Many local infrastructure projects which can be used to slow down climate change are brought up on communal level. The choices on energy, different applications of circular economy and traffic systems have effect on climate work. Public procurements can be made on low carbon principle if the politicians rule so – for example the machinery of different facilities can be updated climate consciously.

Kunnissa päätetään mm. monista paikallisista infrastruktuuri-hankkeista, joilla voidaan hidastaa ilmastonmuutosta. Energiajärjestelmän ratkaisut, erilaiset kiertotalous-sovellukset ja liikennejärjestelyt vaikuttavat ilmastonmuutoksen torjuntaan. Julkisissa hankinnoissa voidaan pyrkiä päästöttömyyteen, jos poliitikot näin päättävät – esimerkiksi erilaisten laitosten laitekantaa voidaan uusia ilmastotietoisesti.

Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen listaa mm. kuntapoliittisia päätöksiä ilmastonmuutoksen torjuntaan:

Ilmasto-opas ilmastotietoisista julkisista hankinnoista: