Ways of Tackling Climate Change

Implement Intelligent Transportation Systems (ITS)!

Ota käyttöön älykkäät liikennejärjestelmät!

17.11.2018

Intelligent Transportation Systems enhance the proficiency, safety and efficiency of transportation and therefore help reduce emissions. Systems rely on high technology which are used in planning, managing and operating the systems. The logistics planning of freight business is an example where new technology and linked systems remove friction.

Älykkäät liikennejärjestelmät parantavat liikenteen sujuvuutta, turvallisuutta sekä tehokkuutta ja näin ollen myös poistavat sen tyhjäkäyntiä ja auttavat vähentämään päästöjä. Järjestelmät nojaavat korkeaan teknologiaan, joita käytetään niiden suunnittelussa, ylläpidossa ja toiminnassa. Esimerkiksi rahtiliikenteen logistiikkasuunnittelussa uusi teknologia ja järjestelmien verkottuneisuus poistavat toiminnasta kitkaa.