Ways of Tackling Climate Change

Grow your Food Climate-friendly!

Kasvata ruokasi ilmastoystävällisesti!

24.02.2019

Climate-friendly gardening minimizes the emissions of gardening and maximizes the carbon capturing qualities of soil and plants. Handy ways for achieving these are among others using electric or mechanical – of the (good?) old times – tools, planting cover crops to prevent soil losing carbon between harvests and composting waste properly to minimize the methane emissions of it.

Ilmastoystävällinen puutarhanhoito (Climate-friendly gardening) sekä minimoi kasvatuksen päästöt että
pyrkii maksimoimaan maaperän ja kasvien hiilen­sidontaominaisuudet. Käteviä keinoja tähän on mm.
käyttää sähköllä toimivia – tai vanhan (hyvän?) ajan malliin mekaanisia – työkaluja, hyödyntää kesantoviljelyä, ettei maaperä luovuttaisi hiiltä satojen välissä, ja kompostoida jätteet oikein metaanipäästöjen minimoimiseksi.