Ways of Tackling Climate Change

Grow Climate-resilient Forests!

Kasvata ilmastokestäviä metsiä!

03.03.2019

The forests’ carbon sink should be brought up, but rising temperatures and drought threaten to reduce it. The Conversation on carbon sink of forests: https://theconversation.com/using-forests-to-manage-carbon-a-heated-debate-81363

One essential point in maximizing the climate resilience and carbon capturing qualities of forests is that (with a fairly quick web search) there’s no easy and all-around mean to do these. Northern forests are threatened among others by pest insects, forest fires, windfalls, warm winters, drought and hot weather due to climate change. In several sources the diverse forest eco-system is seen to protect forests against the previously mentioned threats. Some means for this in Finnish forests are leaving rotten wood on ground, filling ditches and restoration of swamp areas.

Metsien hiilinielua tulisi ilmastonmuutoksen hillinnässä kasvattaa, mutta kohoavat lämpötilat ja kuivuus uhkaa nimenomaan pienentää sitä. The Conversation metsien hiilinielusta: https://theconversation.com/using-forests-to-manage-carbon-a-heated-debate-81363

Olennainen pointti metsien ilmastokestävyyden ja niiden hiilinieluominaisuuksien maksimoinnissa on, että (nopeahkolla nettihaulla selvitettynä) näihin ei ole yhtä helppoa ja kaikenkattavaa niksiä. Ilmastonmuutoksen myötä pohjoisia metsiä uhkaavat mm. tuhohyönteiset, metsäpalot, tuulenkaadot, leudot talvet, kuumuus ja kuivuus. Useammassa lähteessä metsäekosysteemin monimuotoisuuden nähdään suojelevan metsiä edellämainittuja uhkia vastaan. Tähän keinoina suomalaisissa metsissä on lahopuiden jättäminen metsänpeittoon, ojitusten tukkiminen ja soiden ennallistaminen.