Ways of Tackling Climate Change

Give up Fast Fashion!

Luovu pikamuodista!

28.04.2019

The annual climate emissions of fashion industry is enormous (about 5 % of the global total https://www.nature.com/articles/s41558-017-0058-9) and bigger than international flights and maritime. It doesn’t help that the production often takes place in India or China which at this point produce a big part of their energy with coal plants.

Almost 60 % of clothes are disposed within a year after production. This is unsustainable on climate since resource effectiviness is a key factor on adapting to and slowing climate change. With buying slow fashion the industry emissions can be reduced.

Tekstiiliteollisuuden vuosittaiset hiilidioksidipäästöt ovat globaalisti valtavia (noin 5 % kokonaispäästöistä https://www.nature.com/articles/s41558-017-0058-9) ja suuremmat kuin esimerkiksi kansainvälisillä lennoilla ja merenkulussa. Tätä ei tietenkään auta se, että tuotanto tapahtuu usein Intiassa tai Kiinassa, jotka tällä hetkellä tuottavat suuren osan energiastaan hiilivoimaloilla.

Melkein 60 % vaatteista heitetään pois alle vuoden päästä valmistamisesta. Tämä on ilmaston kannalta kestämätön tilanne, kun resurssitehokkuus olisi avainasemassa muutokseen sopeutumisessa ja sen hidastamisessa. Hitaampi vaatteiden ostosykli auttaa vähentämään päästöjä.