Ways of Tackling Climate Change

Don’t Own, Share!

Älä omista, jaa!

28.01.2019

After the year 2000 the idea of sharing things and ownership has risen up (again) on public discussion. A problem of many, usually more valuable, possessions is the low utility rate. Some examples are private cars and other big machinery which hold one or limited amount of ways of utilization.

Most widely known sharing economy applications are Airbnb and Uber – though since proven very problematic. But the way of thinking is right. Digital platforms enable more efficient and easy sharing of property than before.

The article of The Guardian states that traditional economy is rather stiff on applications of sharing economy and so companies like Airbnb hold their own database of shared properties of the company’s clients. This is technically very laborious and therefore prevents easy scalability on grassroots level. The article presents that blockchain technology and smart contracts it enables could be the answer on this.

The Guardian:

Sharing economy on Wikipedia:

2000-luvulla yleiseen keskusteluun on noussut vahvasti ajatus asioiden ja omistuksen jakamisesta. Monen (yleensä arvokkaamman) kiinteän omaisuuden ongelmana on alhainen käyttöaste. Tästä esimerkkinä yksityisautot tai muut suuret koneet, joilla on yksi tai rajallinen määrä käyttötarkoituksia. 

Jakamistalouden sovelluksista Airbnb ja Uber ovat tunnetuimpia – vaikkakin ne ovat nyttemmin osoittautuneet monin tavoin ongelmallisiksi. Mutta ajatus on oikea. Digitaaliset alustat mahdollistavat omistuksen jakamista ja joukkoistamista paljon aiempaa tehokkaammin ja helpommin.

The Guardianin artikkelissa esitetään, että perinteisen talouden suhde omistukseen on jakamistalouden näkökulmasta hyvin kankea ja näin esimerkiksi Airbnb:n kaltaiset yritykset pitävät yllä omaa tietokantaansa asiakkaidensa jakamista hyödykkeistä ja niiden arvoista. Tämä on teknisesti hyvin raskasta ja vaatii paljon työtä, eikä täten skaalaudu ruohonjuuritasolla kovin kevyesti. Artikkelin mukaan blockchain-teknologiassa ja sen mahdollistamissa älykkäissä sopimuksissa voi olla vastaus tähän.

The Guardian:

Sitra lohkoketjuista:

Jakamistaloudesta Wikipediassa: