Ways of Tackling Climate Change

Don’t Contribute in Tropical Deforestation!

Älä edesauta trooppista metsäkatoa!

17.09.2019

Deforestation should be weighed in global perspective, when related to climate change. Among domestic forest conservation the international production chains should be evaluated. The Amazon fires of autumn 2019 prompted to headlines and created wide international discussion of the vulnerability of forest eco-systems. There’s plenty of texts written on the issue, like the Finnish site: https://www.savetherainforests.eu/home

Union of Concerned Scientists states that the biggest players in tropical deforestation on the global scale are producing beef, soy, palm oil and wood products. The first two of the list can be affected directly through your eating habits. The soy produced in tropical forests is largely used as livestock feed (depending on the estimation approx. 65 % – 75 %): https://globalforestatlas.yale.edu/land-use/industrial-agriculture/soy-agriculture

Ilmastonmuutoksen näkökulmasta metsäkatoa tulee tarkastella globaalisti. Kotimaisen metsiensuojelun ohella yhtälailla merkittäviä ovat tuotteiden kansainväliset tuotantoketjut. Syksyllä 2019 otsikoihin nousseet Amazonin metsäpalot ovat herättäneet laajan kansainvälisen keskustelun metsäekosysteemien haavoittuvaisuudesta. Aiheesta onkin kirjoitettu runsaasti artikkeleita ja kokonaisia sivustoja, kuten suomalainen https://www.pelastetaansademetsat.org/. 

Globaalilla mittakaavalla suurimpia trooppisen metsäkadon aiheuttajia ovat Union of Concerned Scientistin mukaan naudanliha, soija, palmuöljy ja puutuotteet. Kahteen ensimmäiseen voi vaikuttaa suoraan omalla ruokavaliollaan. Sademetsäalueilla tuotettava soija menee suurelta osin karjatalouden rehuksi (arvioista riippuen n. 65 % – 75 % kokonaistuotannosta): https://globalforestatlas.yale.edu/land-use/industrial-agriculture/soy-agriculture