Ways of Tackling Climate Change

Divest from Fossil Fuels!

Vie fossiilisilta polttoaineilta rahoitus!

25.09.2019

One significant instrument of climate fight is to drive capital out from fossil fuels, Fossil Fuel Divestment as to say. It’s obvious a single investor doesn’t play a big role, but turning investment policies of powerful organisations and financial institutions creates rather remarkable impact. Fossil Fuel Divestment is particularly a mass movement, which aims to influence through campaigns and political pressure. Which is in many cases very effective, since reputation is money-worth in open economy and few super-sized institution can totally ignore public opinion.

Ilmastokamppailun yksi instrumentti, ja merkittävä sellainen, on pääomavirtojen ohjaaminen pois fossiilisten polttoaineiden tukemisesta. Englanniksi tätä on käsitteellistetty Fossil Fuel Divestment -termin alle. On tietenkin selvää, että yksittäinen sijoittaja ei tässä ole avainasemassa, mutta suurten instituutioiden ja rahalaitosten sijoituspolitiikan kääntäminen uuteen suuntaan on jo todella merkityksellistä. Fossil Fuel Divestment onkin nimenomaan joukkoliike, joka pyrkii vaikuttamaan kampanjoinnilla ja poliittisella paineella. Mikä onkin usein hyvin tehokasta, koska avoimessa taloudessa maine on rahaa ja harvalla megaluokan toimijallakaan on varaa jättää yleinen mielipide huomiotta.