Ways of Tackling Climate Change

Develop Urban Cycling!

Kehitä kaupunkipyöräilyä!

25.06.2019

Urban design can support easy bike commuting in many ways. It’s an indisputable mean for reducing car traffic in packed city centres – and therefore a way for cutting traffic carbon emissions. Cyclist supporting design makes urban cycling easier, more comfortable and safer. And makes it accessible to elderly people and people with lower mobility. 

BBC article (from 2015) states that more cyclists on the road doesn’t inevitably lead to more deadly accidents. In fact it’s vice versa – in the US, which isn’t known for it’s bike-friendly traffic design, 5.8 cyclists die in traffic accidents on 100 million biking kilometres, when cycle-frenzied Denmark and Holland end up with 1.5 and 1.1. So you can roughly argue that more cyclists on the road creates a snowball effect where both the city culture and structure slowly evolve to make urban biking easier and further lowers the threshold for getting on with it.

Kaupunkisuunnittelulla voidaan tukea mahdollisimman helppoa työmatkapyöräilyä. Se on kiistaton tapa vähentää autoilua usein ahtaissa kaupunkikeskustoissa ja näin pienentää liikenteen hiilijalanjälkeä. Pyöräilyä tukeva suunnittelu tekee kaupunkipyöräilystä helpompaa, mukavampaa ja turvallisempaa. Ja näin tekee siitä saavutettavampaa myös hieman heikompikuntoisille ja vanhemmille kaupunkilaisille. 

BBC:n artikkelin valossa (vuodelta 2015) suurempi määrä pyöräilijöitä ei näytä lisäävään kuolemaan johtavia onnettomuuksia, vaan päinvastoin – Yhdysvalloissa, joka ei ole tunnettu pyöräily-ystävällisestä liikennesuunnittelusta, kuolee 5,8 pyöräilijää 100 miljoonaa pyöräilykilometriä kohden, kun pyöräilyhulluissa Tanskassa ja Hollannissa luvut ovat 1,5 ja 1,1. Eli karkeasti voidaan väittää, että suurempi määrä pyöräilijöitä tiellä muodostaa “lumipalloefektin”, jossa sekä kaupunkikulttuuri että -rakenne muuttuu vähitellen pyöräilylle suotuisammaksi ja näin yhä pienentää kynnystä sen aloittamiseen.