Ways of Tackling Climate Change

Develop Soil as Carbon Sink!

Kehitä maan hiilinielua!

25.11.2018

Modern agriculture and it’s conditioning on soil has among others deteriorated it’s natural carbon sink, but luckly the wind can be changed with climate conscious agricultural actions. They include avoiding strong reworking of soil, farming long rooted plants and keeping fields plant covered as long as possible.

Soil is such a strong carbon sink that even a small increase in it’s carbon sink qualities would be a siqnificant help in combating climate change.

Muun muassa moderni maatalous ja sen maankäyttö on köyhdyttänyt maan luontaista hiilinielua, mutta onneksi suunta on mahdollista kääntää ilmastotietoisilla maatalouden toimenpiteillä. Näihin kuuluvat voimakkaan maanmuokkauksen välttäminen, pitkäjuuristen kasvien viljely ja peltojen pitäminen kasvipeitteisinä mahdollisimman pitkään. 

Maaperä on niin voimakas hiilinielu, että suhteellisen pienikin lisäys sen hiilinielu-ominaisuuksiin olisi merkittävä apu ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.