Ways of Tackling Climate Change

Designer, Work Climate-consciously!

Muotoilija, suunnittele ilmastotietoisesti!

20.11.2018

Climate conscious design is one of resource and energy efficiency. It’s including the design of the whole lifespan of the product with these baselines kept in mind. It’s for example to engineer the mechanics of the product to last long with energy efficient motion. Or to design architectural structures as stiff and light as possible with easy reusability and disposability.

Ilmastotietoinen muotoilu on resurssi- ja energiatehokasta. Tähän sisältyy tuotteen koko käyttöiän suunnittelu näihin lähtökohtiin nojaten. Esimerkiksi miten tuotteen mekaniikka kestää mahdollisimman pitkään ja sen liike vie mahdollisimman vähän energiaa. Tai miten arkkitehtuuriset rakenteet ovat samaan aikaan mahdollisimman lujia ja kestäviä ja helppoja uudelleenkäyttää tai hävittää.