Ways of Tackling Climate Change

Create Energy with Nuclear Fusion!

Tuota energiaa fuusioreaktiolla!

28.05.2019

Nuclear energy has potential, if there’s a need to produce large amount of energy relatively economically. However traditional nuclear energy with fission reaction is a risky production method (Chernobyl is the most well-known disaster) and building reactors is quite slow and expensive. The permanent storage of nuclear waste is also a relatively problematic ethical question. There is a far better alternative under development – a fusion reactor, which would solve problems of energy supply in one go.

General Atomics estimates that 25 kg of hydrogen produces the same amount of energy than 18 750 tons (US measure) of coal, 56 000 barrels of oil and almost half a hectare of solar panels. And the energy source, hydrogen isotopes can be found in regular sea water. Fusion reaction needs an enormous temperature, almost 280 million celsius, to function. And that’s a technical challenge which makes the technology not likely to be utilized commercially in the near future.

Ydinvoima on potentiaalinen energianlähde, jos suhteellisen edullista energiaa on tarve tuottaa nopeasti. Perinteinen fissioreaktio on kuitenkin riskialtis tuotantomuoto (Tšernobyl on onnettomuuksista tunnetuin) ja reaktoreiden rakentaminen on hidasta ja kallista. Ydinjätteen loppusijoitus on suhteellisen ongelmallinen eettinen kysymys. Tälle ollaan kuitenkin kehittämässä monin verroin parempaa vaihtoehtoa – fuusioreaktoria, joka toteutuessaan ratkaisisi ihmiskunnan energiaongelmat kertaheitolla.

General Atomics arvioi, että 25 kg vetyä tuottaa samana verran energiaa kuin 18 750 tonnia (nähtävästi jenkki-mittayksiköllä 1 tonni = 907 kg) hiiltä, 56 000 tynnyrillistä öljyä ja lähemmäs puoli hehtaarillista aurinkopaneeleita. Niin, ja energianlähdettä eli vety-isotooppeja löytyy mm. tavallisesta merivedestä. Fuusioreaktio tarvitsee toimiakseen valtavan suurta lämpötilaa, lähes 280 miljoonaa celsiusta, jonka tuottaminen on teknisesti suuri haaste. Teknologia ei todennäköisesti olekaan kaupallisessa käytössä aivan lähiaikoina.