Ways of Tackling Climate Change

Sulje vanhat hiilivoimalat!

Close old coal plants!

08.05.2019

Coal is the biggest source of global CO2 emissions. It’s also the worst pollutant of fossil fuels being 10-100 times more toxic than natural gas, which yet isn’t the top-notch of clean energy. There are differences in energy efficiency and environmental impact of coal plants. Among freezing new building projects of plants the old ones should be swiftly run down. Of course many economies are balancing between these two, if the shift to other sources of energy can not be done immediately.

Hiili on globaalien hiilidioksidipäästöjen suurin lähde. Se on myös fossiilisten polttoaineiden pahin saastuttaja ollen jopa 10-100 kertaa myrkyllisempää kuin maakaasu, joka ei sekään ole puhtaan energiantuotannon terävintä kärkeä. Hiilivoimaloiden energiatehokkuudessa ja ympäristövaikutuksissa on kuitenkin eroja. Uusien voimalahankkeiden jäädyttämisen lisäksi vanhoja epätehokkaampia laitoksia tulisi sulkea nopeaan tahtiin. Luonnollisesti monissa kansantalouksissa joudutaan tasapainoilemaan näiden kahden välillä, jos muihin energianlähteisiin ei heti kyetä siirtymään.