Ways of Tackling Climate Change

Valitse laatu määrän sijaan, oikeastaan kaikessa.

Choose Quality over Quantity, Technically in Everything.

14.05.2019

Modern time is full of different technologies, instruments and digital and non-digital applications, which hold a promise for more rich and easy life. It can be useful to have the inner dialogue of in which measure all the instruments and devices-to-somewhere-there really improve the quality of life. Climate-conscious life is inevitably a life with lesser material, but this doen’t by any means imply that there would be less of very life or happiness within it. When one makes measured decisions which bring true value and depth in life, she/he surpasses the pitfall of being caught in different technologies and possessions – which one couldn’t and because of her/his debts is not able to step out off.

Nykyaika on täynnä erilaisia teknologioita, instrumentteja ja digitaalisia ja ei-digitaalisia sovelluksia, jotka lupaavat rikkaampaa ja helpompaa elämää. Voi olla hyödyllistä käydä itsensä kanssa keskustelu, missä määrin kaikki instrumentit ja kaikki välineet-sinne-jonnekin todella tekevät elämästä laadullisesti parempaa. Ilmastotietoinen elämä on väistämättä materian vähentämistä, mutta tämä ei suinkaan tarkoita, että itse elämää olisi vähemmän tai onnellisuutta siinä. Kun tekee harkittuja valintoja, jotka tuovat aitoa lisäarvoa ja syvyyttä elämään, välttää sen sudenkuopan, että elämä muuttuu erilaisten teknologioiden ja omistusten välissä rimpuiluksi, josta ei oikeastaan osaa, eikä velkojensa takia voikaan hypätä pois.