Ways of Tackling Climate Change

Choose Laptop Instead of Desktop Computer!

Valitse kannettava pöytäkoneen sijaan!

09.11.2018

The energy consumption of laptop computer is roughly one fourth of the desktop alternative with an external display and the ecological footprint of the whole lifespan of laptop is lower than of average desktop.

On energy consumption of computers:
https://www.nrdc.org/experts/pierre-delforge/new-report-computer-energy-use-can-easily-be-cut-half

Ecological footprint of desktop and laptop compared:
https://www.greenbiz.com/blog/2012/10/03/true-cost-personal-computers

Kannettavan energiankulutus on noin neljäsosa erillisen näytön omaavasta pöytäkoneesta ja sen koko elinkaaren ympäristörasite on pienempi kuin keskimääräisellä pöytäkoneella.

Tietokoneiden energiankulutuksesta:

https://www.nrdc.org/experts/pierre-delforge/new-report-computer-energy-use-can-easily-be-cut-half

Pöytäkoneiden ja kannettavien ekologinen jalanjälki:

https://www.greenbiz.com/blog/2012/10/03/true-cost-personal-computers