Ways of Tackling Climate Change

Consume Less!

Kuluta vähemmän!

15.11.2019

The carrying capacity of environment can’t sustain modern consumption habits. Reduce-Reuse-Recycle word trio stands for economical life. This Greenpeace article presents more R-words which help to tune one’s lifestyle to a more sustainable one: https://www.greenpeace.org.au/blog/beyond-reduce-reuse-recycle/

Ympäristön kantokyky ei kestä nykyisentasoista kulutusta – vanha virsi, mutta paikkansapitävä. Reduce-Reuse-Recycle -sanakolmikko pyrkii muistuttamaan säästeliäästä elämisestä. Oheinen Greenpeacen artikkeli esittelee lisää R-alkuisia sanoja, joiden myötä omaa elämäntapaa pääsee virittämään kestävämmäksi yksi R kerrallaan: https://www.greenpeace.org.au/blog/beyond-reduce-reuse-recycle/