Ways of Tackling Climate Change

Chasten the Industrial Climate Emissions!

Pistä teollisuuden ilmastopäästöt kuriin!

06.01.2019

On year 2014 the industrial carbon emissions on EU level were in scale with traffic’s, as to say one fifth of the whole: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/change-of-co2-eq-emissions-2#tab-dashboard-01

There are many ways for dropping the emissions of industrial units. Calculating them in a realistic scale is one. Simplified GHG Emissions Calculator (Excel file) helps to get a clue of the amount: https://www.epa.gov/climateleadership/center-corporate-climate-leadership-simplified-ghg-emissions-calculator

Buildings are the biggest energy guzzler of industry. Enhancing their energy efficiency through smart design is the fastest way of cutting emissions. For example reducing the facilities indoor temperature on cold weather and increasing it on warm works well. 

The buzz creating circular economy means of increasing resource efficiency apply to industrial facilities also. They include as big as possible re-usage of raw material and minimizing the material loss. An interesting way of getting results in industrial companies is to put different departments to race with each other in energy efficiency and reward the achievements.

Vuonna 2014 teollisuuden hiilidioksidipäästöt EU-tasolla olivat samaa kokoluokkaa liikenteen kanssa eli noin viidennes kaikista päästöistä: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/change-of-co2-eq-emissions-2#tab-dashboard-01

Teollisuuslaitosten päästöjen pudottamiseen on monia keinoja. Niiden realistisen määrän laskeminen on yksi. Simplified GHG Emissions Calculator (Excel-tiedosto) auttaa pääsemään ajan tasalle laitoksen päästöistä: https://www.epa.gov/climateleadership/center-corporate-climate-leadership-simplified-ghg-emissions-calculator

Teollisuuskiinteistöt ovat teollisuuden suurin energiasyöppö. Niiden energiatehokkuuden parantaminen fiksulla suunnittelulla on nopein tapa laskea päästöjä. Esimerkiksi kylmällä säällä sisälämpötilan pudottaminen ja lämpimällä nostaminen on yksi tällaisista.

Paljon puhutut kiertotalouden keinot resurssitehokkuuden kasvattamiseksi pätevät mainiosti teollisuuslaitoksiin. Näitä ovat mm. raaka-aineen mahdollisimman suuri uudelleenkäyttö ja hävikin minimointi. Kiinnostava keino saada aikaan tuloksia teollisuusyrityksissä on myös pistää eri osastot kilpailemaan keskenään energiatehokkuudessa ja palkita tuloksista.