Ways of Tackling Climate Change

Change your Electricity Contract to Renewals!

Vaihda sähkösopimuksesi uusiutuviin!

27.10.2018

The carbon footprint of renewal energy is minimal including the life span of the used technology and it’s maintenance. For example the emissions of burning coal are at least seven times the amount of solar energy.

Union of Concerned Scientists:

“Burning natural gas for electricity releases between 0.6 and 2 pounds of carbon dioxide equivalent per kilowatt-hour (CO2E/kWh); coal emits between 1.4 and 3.6 pounds of CO2E/kWh. Wind, on the other hand, is responsible for only 0.02 to 0.04 pounds of CO2E/kWh on a life-cycle basis; solar 0.07 to 0.2; geothermal 0.1 to 0.2; and hydroelectric between 0.1 and 0.5.”

https://www.ucsusa.org/resources/benefits-renewable-energy-use

Uusiutuvan energian hiilijalanjälki fossiilisiin verrattuna on minimaalinen sisältäen myös käytetyn teknologian elinkaaren ja huollon. Esimerkiksi hiilenpolton päästöt hiilidioksidiekvivalentteina ovat vähintäänkin seitsenkertaiset esimerkiksi aurinkovoimalla tuotettuun energiaan.

Union of Concerned Scientists:

“Burning natural gas for electricity releases between 0.6 and 2 pounds of carbon dioxide equivalent per kilowatt-hour (CO2E/kWh); coal emits between 1.4 and 3.6 pounds of CO2E/kWh. Wind, on the other hand, is responsible for only 0.02 to 0.04 pounds of CO2E/kWh on a life-cycle basis; solar 0.07 to 0.2; geothermal 0.1 to 0.2; and hydroelectric between 0.1 and 0.5.”

https://www.ucsusa.org/resources/benefits-renewable-energy-use

Täältä voit vertailla eri sähkösopimuksia ja katsoa, onko sopimuksen sähkö toteutettu uusiutuvilla: http://www.sahkonhinta.fi/ 

Kannattaa myös tarkistaa, onko uusiutuvan energian lähteenä esimerkiksi biomassa vai tuulivoima. Biomassan päästöt riippuvat paljon olosuhteista ja näin ollen se ei ole kaikkein varmin valinta matkalla vähäpäästöisyyteen.