Ways of Tackling Climate Change

Change Traffic Fuels into Low-emission Alternatives!

Vaihda vähäpäästöisiin polttoaineisiin!

16.11.2018

At the point there’re starting to emerge functional low-carbon/no carbon fuel alternatives for gasoline. On EU level strategy towards low-emission transport, one of the three main focus areas is substituting gasoline with an alternative energy source: https://ec.europa.eu/clima/policies/transport_en

Environmental and Energy Study Institute lists fuel alternatives: https://www.eesi.org/topics/alternative-fuels/description

Nykyään bensiinille alkaa jo olla tarjolla hyvin toimivia vähähiilisiä/hiilettömiä polttoainevaihtoehtoja. EU-tason strategiassa kohti vähäpäästöistä liikkumista, yksi kolmesta pääkohdasta on juuri bensiinin korvaaminen jollakin muulla energianlähteellä: https://ec.europa.eu/clima/policies/transport_en

Environmental and Energy Study Institute listaa vaihtoehtoisia polttoaineita: https://www.eesi.org/topics/alternative-fuels/description