Ways of Tackling Climate Change

Change Meat for Sustainably Produced Fish!

Vaihda liharuoka kestävästi pyydettyyn kalaan!

23.07.2019

In many cases the carbon footprint of producing fish as food is lower than with meat – but there is great variation between the species and production methods. Roughly said, small sea fish like herring and pilchard are more climate-friendly choices than bigger ones like tuna. Finnish fish including perch, pike, carp, smelt, burbot, vendace, lamprey, whitefish, roach and bream go with low footprint. The emission from fish production is generated among others in possible feeding in fish farms and the fuels of fishing boats.

Useissa tapauksissa kalaruoan hiilijalanjälki on pienempi kuin lihalla – mutta kalalajien ja tuotantotapojen välillä on suurta vaihtelua. Karkeasti ottaen pienikokoiset merikalat, kuten silakka ja sardiini ovat ilmastoystävällisempiä valintoja kuin suuremmat lajit, kuten tonnikala. Suomalaisista lajeista ahven, hauki, karppi, kuore, made, muikku, nahkiainen, siika, särki ja lahna omaavat pienen hiilijalanjäljen. Kalaruoan päästöt syntyvät mm. mahdollisesta ruokinnasta kasvatusaltaissa sekä pyyntialusten polttoaineista.