Ways of Tackling Climate Change

Capture Carbon Dioxide from Atmosphere!

Kerää hiilidioksidia ilmakehästä!

22.11.2018

There’s a widely discussed way for tackling climate change among reducing emissions, that is capturing carbon dioxide from atmosphere. Carbon dioxide can be among others stored in the ground, it can be used for creating construction elements or used as gas for many industrial needs. At the point the technology is expensive, 600 dollars for a ton of captured carbon dioxide, but it’s estimated the price will sink to 100 dollars (Science Magazine). We’ve already seen strong market based dropping of prices with solar panels also.

Päästöjen vähentämisen lisäksi yksi paljon puhuttu keino ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on hiilidioksidin kerääminen ilmakehästä. Hiilidioksidia voidaan mm. säilöä maahan, siitä voidaan luoda rakennusteollisuuden elementtejä tai käyttää kaasuna moniin teollisuuden tarpeisiin. Tällä hetkellä teknologia on kallista, 600 dollaria hiilidioksiditonnilta, mutta arvioiden mukaan hinta tulee tippumaan alle sataan dollariin (Science Magazine). Nähtiinhän tällä vuosikymmenellä voimakas markkinaehtoinen hinnan pudotus aurinkopaneeleissakin.