Ways of Tackling Climate Change

Calculate your Carbon Footprint!

Laske oma hiilijalanjälkesi!

31.03.2019

Personal carbon footprint can be very difficult and abstract concept to fully perceive. Luckily, you’ll have many tools to measure it! They help to estimate in how sustainable level one’s consumption is and spar with the pursuit for low-carbon life. An average carbon footprint of a Finn should be 3000 CO2e / kg by 2030, which means to cut it to one-third of the contemporary level.

Oma henkilökohtainen hiilijalanjälki voi tuntua vaikeasti hahmotettavalta ja abstraktilta asialta. Sen mittaamiseen on kuitenkin monia työkaluja! Ne auttavat arvioimaan, kuinka kestävällä pohjalla oma kulutus on ja sparraavat matkalla vähähiilisempää elämää. Suomalaisen tavoitehiilijalanjälki vuonna 2030 on 3000 CO2-ekvivalenttikiloa, mikä tarkoittaa sen leikkaamista noin kolmasosaan nykyisestä. Lisää mm. täällä: https://www.uusimaa.fi/artikkeli/713470-olemmeko-se-perhe-joka-tuhoaa-maapallon-hiilijalanjaljen-pienuus-yllatti-perhe

Some (Finnish) carbon footprint calculators: