Ways of Tackling Climate Change

Build Green New Deal!

Toteuta Green New Deal eli Vihreä uusjako!

17.06.2019

Green New Deal is a political movement which aims to develop the society in line with values of ecological sustainability and social justice. Public control in economics and energy policies among others is strong and underlines the state as a powerful agent. In US the Green New Deal has been brought up most vividly by politicians like Bernie Sanders and Alexandria Ocasio-Cortez.

GND is also been driven in Europe, which in practice means creating EU budget with climate in focus, for example. And through spring 2019 elections that has also been the direction: https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/mainstreaming_en

One of the biggest potentials of Green New Deal is it’s boldness to redefine economic policies. European right wing was able to control almost the whole economic discourse after 2008 financial crisis, but GND goes shamelessly and gracefully past, over and around it.

Green New Deal on poliittinen liike, jossa yhteiskuntaa kehitetään ympäristöarvojen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ehdoilla. Julkisen vallan ohjaus esim. talous- ja energiapolitiikassa on voimakasta ja korostaa vahvaa valtiota ennen markkinavoimia. Yhdysvalloissa Green New Dealin ovat nostaneet näyttävimmin esille etenkin demokraattipoliitikot Bernie Sanders ja Alexandria Ocasio-Cortez.

Myös Euroopassa monet poliitikot ovat ajaneet EU-tason Green New Dealia, joka käytännön tasolla tarkoittaa mm. Euroopan unioinin budjettikehyksen laatimista ilmastonmuutoksen ehdoilla. Ja kevään 2019 vaalien myötä tähän suuntaan on tultukin: https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/mainstreaming_en

Green New Dealin suurimpia potentiaaleja on sen rohkeus määritellä talouspoliittikka uusiksi. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeisessä ajassa eurooppalainen poliittinen oikeisto sai säännellä talouskeskustelua pitkälti yksin, mutta GND menee häpeilemättä ja komeasti sen ohi, yli ja ympäri.