Ways of Tackling Climate Change

Build Dense Urban Areas!

Panosta tiiviiseen kaupunkirakenteeseen!

19.11.2019

One public topic at the verge of 2020s is the interconnection of dense urban planning, energy-efficiency and climate fight. No wonder – high urban density is to enable efficient public transport, functional non-motorised traffic, fast and low-energy mobility of products and things among easy encounter of people. With animated urban life, these things support innovative business, therefore giving us future inventions to prevent climate change – and in growing degree help us to adapt to climate crisis.

Dense city doesn’t have to be a concrete desert like some big metropolitan districs, eg. New York. Through landscaping and smart design, dense can as well be cozy. In fact the critically heavy rain caused by climate change, alone forces cities to have enough green space.

Baltic Climate on key topics of dense urban design:

Yksi 2020-luvun taitteen puheenaiheista on tiiviin kaupunkirakenteen suhde energiatehokkuuteen ja näin ilmastonmuutoksen torjuntaan. Eikä ihme – tiivis yhdyskuntarakenne parhaimmillaan mahdollistaa tehokkaat joukkoliikennepalvelut, toimivan kevyen liikenteen, tavaroiden nopean ja energiapihin liikkuvuuden sekä ihmisten vaivattoman kohtaamisen. Virkeän kaupunkielämän lisäksi edelliset tukevat yritysten innovaatiotoimintaa ja näin myös tulevaisuuden keksintöjä, joita ilmastokriisin hillinnässä – ja enenevissä määrin siihen sopeutumisessa – tarvitaan.

Tiiviin kaupungin ei tarvitse olla “betonihelvetti” joidenkin New Yorkin tai vastaavien keskustakortteleiden malliin, vaan viherrakentamisella ja fiksulla kaupunkisuunnittelulla tiivis voi olla samalla viihtyisä. Itseasiassa jo ilmastonmuutoksesta johtuvien ja aiempaa voimakkaampien rankkasateiden takia kaupungissa tulisi olla riittävästi viheralueita: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/10/17/nykykaupunki-ei-kesta-tulevaisuuden-rankkasateita-viisi-asiaa-jotka-lisaavat

Baltic Climate listaa tiiviin kaupunkirakentamisen teesejä:

Kaupunkirakenteen kysymyksiäkin sivuava Helsingin Kaupunkisymposium 2019 -raportti (pdf):